top of page

Joc simbòlic

A partir més o menys dels dos anys és dóna una de les més importants de les capacitats intel•lectuals , la funció simbòlica.
Quan l’Infant sap imitar escenes quotidianes del món dels adults i ho sap representar sorgeix el joc simbòlic.El joc simbòlic és un aprenentatge que ajuda a l´ infant a conèixer-se a si mateix i a l’entorn social que l’envolta . Amb el joc simbòlic el nen i nena canalitza un seguit de tensions i desitjos efectius que li serveix per liquidar conflictes  , per compensar necessitats no satisfetes i per invertir papers.
Aprenen a jugar amb els altres nens i nenes i  a compartir joc , aquesta col•laboració implica un objectiu comú i l’acceptació de normes de joc i d´uns rols molt beneficiós pel fet d’estar oberts als altres.


El joc simbòlic és un joc per excel•lència i per tal cal potenciar-lo al màxim i a més en ell hi troba valors com:
Que ajuda als infants a entendre, interpretar , integrar, transformar i expressar la realitat que l’envolta.

 

Desenvolupa la imaginació i la creativitat.


Aprenen a expressar sentiments.


Aprenen a decidir i també a buscar alternatives diferents per superar obstacles.


Desenvolupa la intel•ligència emocional i social.


Fa assumir tradicions i valors d’identitat cultural.


Aprenen a situar-se i a exercir diferents rols.


Fomenta el desenvolupament del llenguatge oral.


Com a funció psicològica el joc simbòlic és molt important ja que contribueix a la formació , desenvolupament , creixement i maduració dels nens i nenes.
És un plaer veure els infants concentrats i molt “posats” al que fan és com una simfonia sense musica ,meravellosa i irrepetible , on el goig d’ells i elles omple de benestar a qui observa.

bottom of page